Inbjudan till media: SLC väljer ny ledning på fullmäktigemötet 28.11 kl. 10.30 i Vanda

SLC - Stefan Tholix Oppning

Tisdagen den 28 november kl. 10.30 håller förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordinarie höstmöte. SLC inbjuder medias representanter att ta del av mötet, som hålls på Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby. 

Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige för följande kalenderår. Fullmäktigemötet väljer även centralförbundsordförande, en första och en andra vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse jämte personliga suppleanter för följande kalenderår. Sittande fullmäktigeordförande Stefan Thölix och sittande styrelseordförande Holger Falck har tidigare meddelat att de undanber sig återval. Centralförbundsordföranden bör väljas från ett annat landskapsförbund än förbundsfullmäktiges ordförande. Valberedningens förslag presenteras på mötet.

På mötet behandlas även övriga stadgeenliga ärenden samt frågor framförda av centralstyrelsen, bl.a. förslag till SLC:s handlingsprogram och verksamhetens tyngdpunktsområden 2018. Dessutom ges en översikt över lantbrukspolitiken och det nationella stödpaketet för 2018. På mötet ges även regionala översikter framförda av varje fullmäktigegrupp samt gällande skogen. De ekonomiska ärendena i punkt 3 och 4 behandlas internt.

På eftermiddagen håller direktör Kaj Suomela från Österbottens förbund ett anförande om Landsbygden i landskapet som tangerar den kommande landskapsreformens och dess konsekvenser för landsbygdsnäringarna.  

Mötestidpunkt och ort:
Tid: Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds kl. 10.30. Kaffeservering från kl. 10.00.
Plats: Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby (Hertasvägen 2, 01300 Vanda)

Program:
10.00 Kaffeservering
10.30 Fullmäktiges möte inleds
13.00 Lunch
14.00 Landsbygden i landskapet, anförande av direktör Kaj Suomela, Österbottens förbund

Varmt välkommen!

ANMÄLAN OCH TILLÄGGSINFORMATION: 
- Med tanke på mötestrakteringen ber vi om medias förhandsanmälningar senast måndagen den 27.11 kl. 12 till SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

- Frågor gällande fullmäktiges ärenden:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 050 552 5392
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tel. 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC