SLC välkomnar regeringens handräckning till väderdrabbade jordbruket

SLC - Havre Regndroppe Mw

SLC välkomnar att regeringen i den tredje tilläggsbudgeten styr tilläggsmedel till jordbrukarna för de exceptionellt stora skördekostnader som näringen råkar ut för denna höst på grund av det regniga och kalla vädret. Finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har idag kommit överens om ett tilläggsanslag till jordbrukets energiskatteåterbäringssystem på 25 miljoner euro. 

– Det är bra att regeringen har insett verkligheten på gårdarna och kommer med en handräckning som kommer aktiva jordbrukare till del, kommenterar SLC:s ordförande Holger Falck. 

Falck påminner om att tilläggsmedlen även i praktiken bör betalas ut till jordbrukarna så snabbt som möjligt.

SLC välkomnar även att finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utreda en lättnad av försäkringspremieskatten gällande skördeskadeersättningar, eftersom Finland är det enda EU-land som uppbär 24 % skatt på försäkringspremierna för skördeskadeersättningar. 


Tilläggsinformation:

Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 940 2734

Finansministeriet pressmeddelande 469/2017, 17.10.2017 kl. 12.20:
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2017-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC