SLC:s fullmäktige: Det finländska jord- och skogsbruket har hållbara lösningar

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2017 i Mariehamn:

SLC:s fullmäktige: 
Det finländska jord- och skogsbruket har hållbara lösningar

Att Finland har en hållbar, ansvarskännande matproduktion som producerar bland den renaste, tryggaste maten i världen måste ges sitt rätta värde. Dåligt fungerande marknader och svag lönsamhet är inte bara Finlands utan även en av det globala jordbrukets stora utmaningar. Jordbrukarnas position i matkedjan är alltför svag. Om primärproducenterna ska få ut skäliga priser måste deras ställning i livsmedelskedjan tryggas genom lagstiftning. SLC kräver även att det i Finland inrättas en livsmedelsombudsman. 

Vår hållbara skogsanvändning möjliggör övergång till bioekonomi
Beträffande stävjandet av klimatförändringen är det jord- och skogsbruket som utgör en stor del av lösningen. Det är dags att minska beroendet av fossila bränslen och övergå till bioekonomi, och då är den hållbara användningen av skogens resurser avgörande. Fakta visar att skogens tillväxt minskar då träden åldras och att skogen måste förnyas genom avverkning för att göra mest klimatnytta. Avverkning är med andra ord en förutsättning för långsiktigt hög tillväxt av skogen. 

Enligt de färska resultaten från den tolfte riksskogstaxeringen överskred Finlands skogstillväxt, som år 2016 uppgick till 110 miljoner kubikmeter, avverkningarna och den naturliga avgången med ca 25 miljoner kubikmeter. Det visar på det finländska skogsbrukets potential till nytta för att motverka klimatförändringen och dess negativa konsekvenser.

Det är av största vikt att Finland i förhandlingarna med EU verkar för att unionen ska erkänna det finländska skogsbrukets potential och ta i beaktande skogens långsiktiga tillväxt till förmån för klimatet.

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Mariehamn, den 28 juni 2017

TILLÄGGSINFORMATION: 
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 040 777 6284
SLC:s t.f. verksamhetsledare Rikard Korkman, tel. 040 518 9297 eller rikard.korkman@slc.fi
SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

Mer från SLC