Stark resultatutveckling för UPM

Helsingfors 25.07.2017, 10:04

Ekonomi

Skogsbolaget UPM:s resultatutveckling var fortsatt stark under årets andra kvartal. Den jämförbara rörelsevinsten steg till 270 miljoner euro, jämfört med 264 miljoner i april-juni i fjol.
UPM uppger att efterfrågan på marknaden var god och leveranserna fortsatte öka inom de flesta rörelsegrenarna. Enheten för massa och biobränslen gynnades av högre massapris och stark efterfrågan.
Pappersproduktionen i Europa och Nordamerika uppvisar enligt bolaget ett hyfsat resultat och efterfrågan minskade inte så drastiskt. (FNB)

FNB

Mer från SLC