Staten stöder elva energiprojekt

Helsingfors 30.01.2017, 17:34

Ekonomi

Arbets- och näringsministeriet stöder elva olika spetsprojekt inom energiteknik i år. Fyra av projekten handlar om användningen av biogas inom transporter, fem om energisystem och energieffektivitet, ett gäller solel och ett gäller laddningsinfrastruktur för elbilar.
Ministeriets mål är att stöda projekt som på bästa sätt bidrar till att uppfylla de nationella energi- och klimatmålen samt EU:s energi- och klimatmål för 2030.
- De projekt som nu beviljades stöd inbegriper omfattande försök med sådana tekniska lösningar som bedöms vara nödvändiga med tanke på att uppnå målet för 2030. Projekten anses dessutom vara förenade med inhemsk specialkompetens och ha stor exportpotential, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.
Stöden täcker ungefär 30 procent av kostnaderna för projekten.
Sammanlagt lämnades 55 ansökningar in. (FNB)

FNB

Mer från SLC