Storbritannien når knappast mål om förnybar energi

London 03.07.2017, 07:35

Utrikes

Storbritannien ser inte ut att nå de mål som ställts i fråga om att öka bruket av förnybar energi, visar en färsk myndighetsrapport.
Storbritannien har ställt som mål att 15 procent av energin som används ska produceras av förnybara energikällor 2020. Men i fjol låg andelen bara på 8,9 procent och att nå målet 2020 beskrivs nu i rapporten som "utmanande".
Det brittiska målet är en del av EU-ländernas klimatlöfte om att utöka användningen av förnybar energi. (FNB)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/622815/Renewable_energy_in_2016.pdf

FNB

Mer från SLC