Större efterfrågan gav Nokian Renkaat större vinst

Helsingfors 01.11.2017, 09:43

Ekonomi

Större efterfrågan på däck till personbilar stärkte Nokian Renkaats resultat under det tredje kvartalet. Bolagets affärsvinst steg till 89,8 miljoner euro för juli-september jämfört med 74,1 miljoner under samma period förra året. Omsättningen ökade med 14,5 procent och är nu 363,1 miljoner euro.
Nokian Renkaat uppger att efterfrågan på personbilsdäck har ökat på alla marknader.
- Vi har svarat på den ökade efterfrågan genom att öka produktionsvolymen i våra båda fabriker och genom att bygga en ny produktionslinje på fabriken i Ryssland, säger vd:n Hille Korhonen i ett pressmeddelande.
Också försäljningen av tunga däck, i synnerhet lantbruksdäck, ökade.
Periodens vinst sjönk betydligt eftersom bolaget måste betala 59 miljoner euro i tilläggsskatter och dröjsmålsräntor med anledning av år 2011. Bolaget planerar att söka ändring i beslutet hos skatterättelsenämnden. (FNB)

FNB

Mer från SLC