Storskarven syns inte i abborr- och gösfångster

Helsingfors 13.03.2017, 16:00

Inrikes

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden med mycket storskarv, visar en studie som Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet gjort. Många fiskares fångster av abborre och gös växte trots att abborren hör till storskarvens huvudsakliga föda.
Forskarna säger att resultatet tyder på att storskarven, trots de stora mängder fisk fågeln äter längs kusterna, närmast tar sådan fisk som är mindre än de som fastnar i nät och ryssjor.
Akademiforskare Aleksi Lehikoinen vid Naturhistoriska centralmuseet Luomus säger i ett pressmeddelande av SYKE att antalet storskarvar varierar inom kustområdets statistikrutor på 50 kilometer.
- I merparten av rutorna har antalet storskarvar ökat, i en del minskat och i del rutor på Åland och ställvis i Bottenviken häckar arten inte alls.
Studien omfattade hela den finska kusten från östra Finska viken till Bottenviken och granskade yrkesfiskarnas fångster 2005-2014. Storskarvbeståndet mångfaldigades under tiden för studien. (FNB)

FNB

Mer från SLC