Strömmingskvoten sänks med 40 procent i Bottniska viken

Bryssel 10.10.2017, 18:09

Inrikes

Att sätta de tio fiskekvoterna i Östersjön tog en hel dag och en hel natt för EU-ländernas fiskeministrar. Först framåt sjutiden på tisdagsmorgonen finsk tid kunde ministrarna och deras personal stappla ut med en överenskommelse på papper i Luxemburg.
Strömmingskvoten i Bottniska viken sänks med 40 procent till cirka 84 600 ton, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. Finland röstade emot förslaget. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) är besviken och anser att sänkningen är omotiverat stor. I det vetenskapliga rådet hade en sänkning på 32 procent föreslagits.
I egentliga Östersjön och Finska viken höjdes däremot strömmingskvoten med 20 procent till cirka 229 400 ton.
För laxen innebär tisdagens beslut minskade kvoter med fem procent i såväl egentliga Östersjön som Finska viken, vilket var i enighet med Finlands mål.
Finlands yrkesfiskarförbund kritiserar sänkningarna och påpekar att kraftiga årliga ändringar i kvoterna är svåra för näringen.
- Resultatet är riktigt uselt när det gäller laxen och strömmingen i Bottniska viken, säger förbundets vd Kim Jordas i ett pressmeddelande.
Han påpekar att EU-kommissionen hade föreslagit att laxkvoten i egentliga Östersjön och Bottniska viken skulle höjas med 11 procent. Ministrarna beslutade i stället att sänka den.
- Man gör det allt svårare för laxfiskarna vid kusten, trots att laxbestånden har stärkts.

Inget ålfiskeförbud

Framför allt var det torsken som stöttes och blöttes inne på lantbruksministrarnas möte. Slutresultatet blev en oförändrad kvot i de västra delarna av Östersjön (väster om Bornholm) och en kvot som minskas med åtta procent i de östra delarna.
Ursprungsförslaget från EU-kommissionen var att det östra torskfisket skulle minskas med 28 procent.
EU-kommissionens förslag om ett totalförbud för ålfisket i Östersjön under 2018 gick som väntat inte igenom.
Dock heter det att frågan om ålens ställning ska diskuteras vidare senare i höst.
- Vi är väldigt tydliga med att vi hade velat se något annat: ett förbud. Men nu kommer den här frågan upp i december och det finns en gemensam skrivelse från samtliga länder om att man vill ha en diskussion, säger Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
TT: När är EU moget för ett större ålfiskeförbud? Om fem år?
- Sverige vill ju ha det nu, men mogenheten hos de andra verkar inte finnas i dag i alla fall. Men när det kommer törs jag inte spekulera i, säger Bucht.
Leppä tog upp dåligt odlingsår
Ministrarna diskuterade också jordbruk på sitt möte. Leppä uppger att han och lantbrukskommissionären Phil Hogan diskuterade det svåra året som drabbat de finländska jordbrukarna.
- Han förhöll sig förstående till vår situation. Vi ger som överenskommet kommissionen mer information om situationens allvar, säger Leppä i ett pressmeddelande.
Enligt Jord- och skogsbruksministeriet ser det ut som om exceptionellt mycket av jordbruksgrödorna kommer att bli kvar på åkrarna i år. Också kvaliteten på skörden är sämre än vanligt, vilket minskar jordbrukarnas inkomster ytterligare. (FNB)

Fakta: Fiskekvoter i Östersjön 2018
Så här ser fiskekvoterna ut för Östersjön 2018:
Fisk Område Jämfört med 2017, förändring i procent
Torsk Västra Östersjön +-0 Östra Östersjön -8
Sill Västra Östersjön -39 Bottenhavet och Bottenviken -40 Rigabukten -7 Centrala Östersjön +20
Skarpsill Hela Östersjön +1
Rödspätta Hela Östersjön -10
Lax Egentliga Östersjön -5 Finska viken -5
I beslutet ingår även att torsken i västra Östersjön inte får fiskas i februari och mars och att fritidsfiskare i samma område endast får ta upp max fem torskar per dag (och endast tre per dag under februari och mars). Dessutom införs ett sommarstopp för torskfisket i det östra beståndet från 1 juli till 31 augusti, med vissa undantag.
Källa: Sveriges regering. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC