Svensk Ungdom: Regeringens miljöpolitik saknar ambition

Helsingfors 18.11.2017, 10:30

Utrikes

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo kritiserade regeringens miljöpolitik under förbundets klimatseminarium i Vasa i dag.
- De 28 miljoner euro som kommunikationsminister Anne Berner föreslår till utbyggnad av laddningsstationer för elbilar och stöd för gas- och flexifuelbilar räcker inte långt och visar på bristande ambition från regeringens sida, säger Ingo.
- Vi vill att energiskattestöd till industrier med höga utsläpp direkt styrs till en grön omställning i energiproduktionen.
Att svenska riksdagsgruppen vill sänka energiskattestöden till industrier med höga utsläpp är en bra början enligt Ingo, men han anser att det krävs mer för att skapa en hållbar miljöpolitik.
-På lång sikt vill vi fasa ut energiskattestöden helt och innan år 2030 vill vi fasa ut all användning av fossila bränslen. Vi vill se självförsörjande energibyar med närproducerad el, små slutna kretslopp, producerat för och av användaren, säger Ingo. (FNB)

FNB

Mer från SLC