Svenska skörden i år

Stockholm 04.12.2017, 19:40

Utrikes

- Den totala spannmålsskörden i Sverige beräknas preliminärt till 5,9 miljoner ton. Det är åtta procent över genomsnittet för de senaste fem åren.
- Höstveteskörden ökade mest, men även råg och vårkorn ökade.
- Skörden av oljeväxterna raps och rybs ökade med 43 procent till 383 800 ton.
- Totalskörden av ärtor minskade med nio procent.
- Väderomständigheterna bedöms inte ha hjälpt grödorna: En torr och kall vår resulterade i frostskador, det var vattenbrist på sina håll under sommaren och till skördeperioden kom regnet. Vattnet medförde att stora arealer inte kunde skördas. (FNB-TT)

Källa: Jordbruksverket i Sverige

FNB

Mer från SLC