Svinuppfödare erbjuder skottpeng på vildsvin

Helsingfors 30.03.2017, 11:00

Inrikes

Svinuppfödarna i Finland börjar betala ut en skottpeng på 90 euro till jaktföreningarna för alla vildsvin som skjuts i Finland. Orsaken är svinuppfödarnas oro för att den afrikanska svinpesten sprider sig till Finland.
Pengarna betalas ut som verksamhetsbidrag till jaktföreningarna. Utbetalningarna börjar den 1 april utgående från provresultat som har skickats till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Evira har redan tidigare betalat ut en belöning för prover från vildsvin. Den utbetalas både för fällda vildsvin eller för sådana som har hittats döda.
- Vi är mycket oroade för att den afrikanska svinpesten sprids till Finland. Om risken realiseras förorsakar den oundvikligen stora ekonomiska och funktionella skador för branschen, säger verksamhetsledaren Ari Berg på Svinuppfödarna i Finland.
Evira har sedan 2014 betalat ut provbelöningar för vildsvin. Bassumman är 40 euro som man också kan byta ut mot trikinundersökningar hos Evira. För vildsvinssuggor betalar Evira dessutom 60 euro om ett livmoderprov har tagits på vildsvinet. För vildsvin som hittas döda eller som uppvisar tecken på sjukdomar utbetalas en belöning på 100 euro per vildsvin.
Under januari och februari i år har Evira undersökt prover från 79 vildsvin. Ingen afrikansk svinpest har hittats.
Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Den är ett av de största hoten mot svinuppfödningen i Europa. Den har redan spridit sig till Ryssland och Baltikum. Om den också sprids till Finland skulle det vara ett allvarligt bakslag för exporten av finländskt svinkött. Sjukdomen smittar inte på människor. (FNB)

FNB

Mer från SLC