Thomas Antas ny ordförande för SLC Nyland

SLC - Thomas Antas Maria Wasstrom

SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmöte hölls idag 21.11 i samband med Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center i Vanda.

SLC Nyland valde under höstmötet i dag Thomas Antas, 49 år, från Lappträsk till ordförande bland tre kandidater. Valet ordnades under Nyländsk Bondedag i vilken närmare 140 svenskspråkiga bönder deltog. Antas tar vid årsskiftet över efter Thomas Blomqvist.

Av 67 givna röster fick Antas 40 röster. De andra två kandidaterna var Erik Perklén, 32 år från Sjundeå och Peter Österman, 44 år från Ingå. 

Erik Perklen valdes till första och Peter Österman till andra viceordförande. Valet var enhälligt.

Val:
Förbundsordförande Thomas Antas (Lappträsk lokalavdelning) (Bild bifogad)
I:a viceordförande Erik Perklén (Sjundeå)
II:a viceordförande Peter Österman (Ingå)  

Ny ledamot i förbundsstyrelsen, där alla lokalavdelningar är representerade, är Arthur Hagner (Pernå) som ersätter Johan Cederberg som ej ställde upp för återval.

I och med att Tenala och Bromarf lokalavdelningar vid årsskiftet har för avsikt att gå samman i Tenala-Bromarf landsbygdsförening så valdes ingen i stället för John Holmberg (Tenala), som ej heller ställde upp för återval. I övrigt fortsätter styrlelsen i samma sammansättning som tidigare. 

Till SLC Nylands representanter i SLC:s fullmäktige för år 2018 valdes:
Ordinarie:                                                Personliga suppleanter:
Johan Holmström                                    Sune Baarman 
Thomas Blomqvist (ny)                            Kim Forsman
Nina Långstedt (ny)                                 Håkan Nyström
Tom Pehkonen (ny)                                 Jaakko Mäkelä
Gösta Lundström                                     Magnus Lindberg 
Anders Rosengren                                   Robert Haglund 
Jesse Mårtenson                                      Anders Mickos

Tilläggsuppgifter:

Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

Thomas Blomqvist ordförande
tel. 050 5121776
Thomas Antas ordförande 2018 
tel. 050 3079919
Bjarne Westerlund verksamhetsledare
tel. 040 5037188

Mer från SLC