Tiilikainen mycket nöjd med kolsänksbeslutet

Strasbourg 13.09.2017, 16:05

Ekonomi

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) är ytterst nöjd med resultatet av EU-parlamentets omröstning om skogen som kolsänka. Tiilikainen säger att resultatet är i harmoni med klimatavtalet i Paris samtidigt som det möjliggör effektiv vård och bruk av skogar.
- Europaparlamentet som helhet fattade ett beslut som skilde sig från det som framförts av parlamentets miljöutskott. Vi är nöjda med resultatet, sade Tiilikainen till medierna i riksdagen på onsdagen.
I juli röstade EU-parlamentets miljöutskott mot Finlands ståndpunkt.
Tiilikainen tackar Nils Torvalds (SFP/Alde) och de finländska europaparlamentariker som jobbat för lösningen.
- Det här har varit en gemensam kraftansträngning, säger Tiilikainen. (FNB)

FNB

Mer från SLC