Tillståndet att odla insekter överraskade producenterna

Panu Ollikkala minskar svinköttsproduktionen så att gräshopporna får mer utrymme

Helsingfors 23.09.2017, 09:40

Inrikes

Jord- och skogsbruksministeriets beslut att tillåta insektsodling och försäljning av insekter som människoföda överraskade hela branschen.
- Beslutet var helt oväntat men det var en verkligen glad överraskning. Nu är vi före Sverige och Norge, säger insektsodlaren Panu Ollikkala från Kurikka.
Ollikkala ändrade för 1,5 år sedan en del av sin svingård som blivit tom till en anläggning för insektsodling. Han har producerat gräshoppor för forskning och tester. Nu kommer anläggningens produktion att till och med sjufaldigas.
Ollikkalas erfarenheter av insektsodling har blivit bättre och bättre.
- Av den första lådan fick vi mindre än 100 gram gräshoppor. Senast fick vi redan rejält över två kilo. Vi har varit tvungna att lära oss det från grunden eftersom det inte finns så mycket information.
Investeringarna är minimala. Ombyggnaden av anläggningen kostade kring 1 500 euro. Ollikkala håller på att lägga ner svinköttsproduktionen helt men processen ska nu försnabbas så gräshopporna får mer utrymme.
- Som helhet sett är insektsproduktionen fortfarande liten men beslutet innebär hopp för hela landsbygden. Olönsamma gårdar kan bli lönsamma igen.
Bollen hos Evira och insektsodlarna
Det finns tills vidare bara en handfull insektsproducenter i Finland. Finsect har sex producenter och Entocube fem.
Finsect tror att dess producenter kommer att fördubbla sin produktion på ett halvår. Entocube har mer än 30 odlare på sin väntelista.
- Tillståndsfrågan var en flaskhals. Nu har insektsbranschen saken i egna händer. Insektsnäringen får en möjlighet att växa kontrollerat, säger Entocubes grundare Robert Nemlander.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i all tysthet berett tillståndsprocessen och har kallat in företagare i branschen för att höra deras åsikter. De noggrannare villkoren i tillståndet väntas klarna inom slutet av det här året.
Gräshoppan redan konkurrenskraftig
Efterfrågan kommer i början att komma från företag som vill köpa insekter för att mala dem, anser Lauri Jyllilä, som grundat företaget Finsect.
- Till en början blir det säkert en intressetopp. Det är svårt att förutse vilken nivå efterfrågan kommer att stabilisera sig på.
Gräshoppsproduktionen har enligt Jyllilä redan bevisat sin lönsamhet. Han har utrett frågan i sitt examensarbete i miljö- och naturresursekonomi.
Verkningsgraden för foder är klart bättre än för andra produktionsdjur. Uppvärmningssystemet påverkar också mycket. I sista hand är det ändå priset för arbetet som avgör om produktionen är lönsam eftersom man inom insektsodling gör nästan allt för hand. (FNB)

Två års övergångsperiod

- Jord- och skogsbruksministeriet tillåter insektsodling och -försäljning till människoföda. Tidigare har det varit förbjudet men i praktiken har insekterna sålts som till exempel köksprydnader.
- Ett motsvarande tillstånd finns redan i Nederländerna, Belgien och Danmark.
- Det nu givna tillståndet gäller överallt endast under övergångsperioden 2018−19.
- Under övergångsperioden ska varje insektsproducent ansöka om permanent tillstånd för sin egen odlingsanläggning. (FNB)

FNB

Mer från SLC