Torvalds fick skogspris

Helsingfors 09.11.2017, 18:55

Politik

SFP:s EU-parlamentariker Nils Torvalds tilldelades i dag hederspriset Skogen i framkant i samband med att skogsmässan öppnades i Mässcentrum i Helsingfors.
Han får priset för sina insatser för Finlands skogar, skogskunnande och skogsanvändning.
I prismotiveringarna sägs det att Torvalds expertis var av avgörande betydelse då Europaparlamentet röstade för ett hållbart skogsbruk i samband med det så kallade LULUCF-förslaget, vilket ledde till ett slags delseger för det finländska skogsbruket.
- Torvalds som har satt sig in i frågan diskuterade oförtröttligt med sina kolleger i Bryssel och andra aktörer om kolsänkorna och hållbarhetskriterier för biomassa. Han har bidragit till att öka medvetenheten om att skogarna och den finländska skogsskötseln minskar klimatförändringen genom att kolsänkorna utökas, säger Kristiina Vuopala vid Forststyrelsen i ett pressmeddelande. Vuopala är ordförande för Skogsmässans ledningsgrupp.
Prissumman på 5 000 euro har donerats av stiftelsen Suomen Messusäätiö, och ledningsgruppen för Skogsmässan väljer pristagaren.
Skogsmässan ordnas i Mässcentrum från fredag till söndag. (FNB)

FNB

Mer från SLC