Torvalds förslag för hållbart fiske fick stöd

Helsingfors 19.09.2017, 07:54

Politik

SFP:s EU-parlamentariker Nils Torvalds gläder sig över att hans ändringsförslag om fiskeriet godkändes i EU-parlamentet.
Europaparlamentet slog förra veckan fast hur bland annat fiskekvoterna i Nordsjön skall se ut, och vilka andra åtgärder som ska vidtas för att säkra ett livskraftigt bestånd. Inför omröstningen presenterade den liberala ALDE-gruppen via Torvalds flera ändringar.
Ändringarna handlade främst om att stoppa överfiske. Torvalds gläder sig över att förslagen fick stöd av en majoritet av ledamöterna.
- Europaparlamentet har tydligt tagit ställning mot överfiske och för principerna om hållbart fiske som finns i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik. Det är nu upp till medlemsstaterna i rådet att visa att man också vill ha ett hållbart och långsiktigt lönsamt fiskeri i Nordsjön, säger Torvalds i ett pressmeddelande.
Enligt pressmeddelandet rekommenderade flera miljöorganisationer före omröstningen EU-parlamentarikerna att stöda Torvalds ändringsförslag. (FNB)

FNB

Mer från SLC