Tufft utsläppsmål

15.05.2017, 18:36

Politik

- EU-länderna har bundit sig vid att minska växthusutsläppen med minst 40 procent före år 2030. Jämförelseåret är 1990.
- För att minska utsläppen finns ett system med utsläppsrätter.
- För Finlands del föreslår EU-kommissionen att utsläppen ska minskas med 39 procent inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln.
- EU-ländernas miljöministrar väntas fatta ett beslut om kolsänkorna ska beaktas i juni. (FNB)

FNB

Mer från SLC