Tullen: Små mängder äggprodukter från Nederländerna till Finland

Helsingfors 07.08.2017, 22:24

Inrikes

Små partier äggprodukter importerade från Nederländerna till Finland i år och i fjol, meddelade Tullen på måndagen. Det handlar om 1 200 kilo torkad äggula, 1 800 kilo torkade lägg och cirka 15 000 kilo av äggproteinfabrikatet äggalbumin.
Tullen har övervakat äggimporten extra noga sedan förra veckan, då höga halter av insektgiftet fipronil hittats i nederländska ägg i affärer i Nederländerna och Tyskland. Senare påträffades giftägg också i andra länder. Förra veckan stängde livsmedelsmyndigheterna i Nederländerna nästan 140 gårdar.
Tullen i Finland kom på måndagen med det lugnande beskedet att ägg med skal inte har importerats från Nederländerna i år eller i fjol. Nu undersöker man importen av förädlade äggprodukter.
- Tullaboratoriet undersöker för tillfället till exempel majonnäser, säger Mikko Grönberg, bevakningsdirektör på Tullen.
Leena Räsänen, direktör för livsmedelssäkerhet på Evira, säger att det hittills hittats fipronil bara i ägg med skal.
- EU:s larmsystem inte har fått en enda anmälan om att äggprodukter skulle ha innehållit insektgiftet fipronil, säger Räsänen.
Även om det skulle finnas spår efter giftet i förädlade äggprodukter har konsumenterna ingen orsak till oro.
- När man ser på mängden insektgift som finns i ägg så blir det inte så mycket kvar i äggprodukterna. Det handlar om så små halter att de inte utgör någon fara för människor.
I Belgien påträffades fipronil både i ägg och i kycklingkött.
På måndagen kom rapporter om att förorenade nederländska ägg också påträffats på två livsmedelsfabriker i Frankrike. Franska jordbruksministeriet sade att det ännu är oklart om äggen har kommit ut i handeln.
Livsmedelsverket i Storbritannien meddelade att det utreder om nederländska ägg kommit till landet. (FNB-AFP)

FNB

Mer från SLC