Två miljarder i jordbrukarstöd

Helsingfors 23.03.2017, 10:53

Ekonomi

Landsbygdsverket betalade cirka 1,9 miljarder euro i jordbrukarstöd i fjol. Ungefär hälften av summan är nationellt finansierade stöd och hälften EU-stöd.
Ungefär 60 000 mottagare fick stöd i fjol, varav 55 000 var gårdbruksenheter.
Av de 20 som fick mest odlarstöd var endast en en odlare. De övriga stödtagarna var kött- eller mjölkproducenter.
Summan av jordbrukarstödet i fjol var cirka 300 miljoner större än året innan, enligt ett pressmeddelande av Landsbygsverket. Orsaken är att en del av stödet från 2015 betalades ut i början av 2016. (FNB)

FNB

Mer från SLC