Tvekar inte en sekund trots utmanande framtidsutsikter

Helsingfors 19.05.2017, 10:05

Inrikes

Einar Brors, 24, har flera orsaker till att vara nöjd. Förutom att han fått sitt examensarbete godkänt denna vecka och blivit färdig agrolog framskrider vårbruket smidigt på hans gård i Vörå i Österbotten.
- Jag har studerat jordbruk i sammanlagt åtta år så jag är en högskoleutbildad bonde, säger Brors och skrattar.
Han berättar att han kört traktor sedan han lärde sig att gå och har alltid deltagit i skötseln av djuren och odlingarna.
Hans familj föder upp grisar och odlar cirka nittio hektar mark. Snart ska de genomgå ett generationsskifte, vilket innebär att Brors ska ta över gården efter sin pappa. Även om jordbruket är en tuff och utmanande bransch är det självklart för Brors att följa sin pappas fotspår.
- Jag kan nog inte se någon annan framtid, säger han utan att tveka en sekund.
Även om det finns andra uppdrag som Brors kunde jobba med som agrolog upplever han att jordbruket är givande och dessutom vill han vara sin egen chef. Han uppmanar finländare att föredra inhemska matvaror för att stöda jordbruket.
- Köp inhemskt kött till grillen! (FNB-LAURA KLINGBERG)

FNB-LAURA KLINGBERG

FNB

Mer från SLC