Tvisten om omstritt bekämpningsmedel drar ut på tiden

Helsingfors 25.10.2017, 19:43

Inrikes

EU-länderna har inte lyckats fatta beslut om försäljningstillstånden av ogräsbekämpningsmedlet glyfosat. Tillståndet för medlet, som används i bland annat Monsantos Roundup-produkter, löper ut i slutet av året.
Ursprungligen föreslog kommissionen att tillståndet för det omtvistade bekämpningsmedlet förlängs med tio år. På onsdagen skulle kommissionen ha varit beredd att godkänna en förlängning på 3, 7 eller 10 år, bara kompromissen fått ett utbrett stöd.
Finland skulle ha varit beredd att godkänna alla förlängningsförslagen.

Det mest sålda bekämpningsmedlet i Finland
Glyfosat har misstänkts förorsaka cancer, vilket har lett till att förlängningen av försäljningstillståndet väckt starka känslor.
EU:s kemikalieverk i Helsingfors bedömde i mars att medlet inte har konstaterats öka cancerrisken bland människor. Europas livsmedelssäkerhetsverk har kommit fram till samma slutsats. Internationella cancerforskningsinstitutet är däremot av annan åsikt.
Över en miljon människor har skrivit under ett europeiskt medborgarinitiativ som kräver att bekämpningsmedlet förbjuds.
Glyfosat är det mest sålda ogräsbekämpningsmedlet i Finland. Säkerhets- och kemikalieverket uppger sig ha registrerat över 50 preparat som innehåller glyfosat. (FNB)

FNB

Mer från SLC