Undersökning: Skogsbruk påverkar uppvärmningen mer än väntat

Stockholm 21.12.2017, 22:28

Ekonomi

Skogsbruket påverkar den globala uppvärmningen mycket mer än man tidigare trott, enligt ny forskning. Skogarnas lagring av kol, som skyddar mot klimatförändring, minskas drastiskt när de nyttjas av människan.
Om inte människan hade brukat jordens mark skulle skogar och annan vegetation uppskattningsvis ha lagrat dubbelt så mycket kol. Nu har svenska och österrikiska forskare studerat hur mycket av minskningen som beror på större ingrepp - som när skogar förvandlas till åkermark eller städer - och hur stor andel som beror på skogsbruk och bete.
Det visade sig att nästan hälften av minskningen orsakas av skogsbruk och bete - mycket mer än vad forskarna tidigare antagit. Ren avskogning orsakar drygt än hälften av minskningen, enligt de nya rönen som redovisas i tidskriften Nature.
- Brukade skogar lagrar ungefär en tredjedel mindre kol än orörda skogar gör, säger Karl-Heinz Erb från österrikiska Alpen-Adria-universitetet i ett pressmeddelande.
Enligt Erb kan upptäckterna få omfattade konsekvenser för energi- och klimatpolitik, inte minst när det gäller användningen av biomassa som energikälla. Koldioxidutsläpp sker ju även när biomassa bränns, inte bara vid olje- och gasförbränning.
Och även om ny skog kan planteras och växa upp, så kommer den nya skogen inte att lagra lika mycket kol som den orörda, konstaterar forskarna. (FNB-TT)

https://www.nature.com/articles/nature25138

FNB

Mer från SLC