UPM höjde resultatet

Helsingfors 25.04.2017, 10:34

Ekonomi

Skogskoncernen UPM:s jämförbara rörelsevinst steg i januari-mars till 305 miljoner euro från 281 miljoner under motsvarande period i fjol. Omsättningen på 2,5 miljarder euro var nästan samma som i fjol.
- Efterfrågan var bra inom de flesta produkter och på de flesta marknader, i synnerhet i Asien, säger vd:n Jussi Pesonen.
Produktionen inom massa, biobränslen och på sågarna uppnådde nya rekord, uppger Pesonen. Massaproduktionen fick hjälp av att investeringarna att få bort flaskhalsar. Investeringarna i massafabriken i Kymmenedalen framskrider bra.
- Vi har konkurrenskraftiga affärsverksamheter med starka marknadsställningar och lockande tillväxtmöjligheter, säger Pesonen.
UPM väntar sig att efterfrågan fortsätter växa i de flesta verksamheter. Däremot väntar sig koncernen att efterfrågan fortsätter att sjunka i pappersverksamheten i Europa och Nordamerika.
- I fortsättningen strävar vi efter ett ännu bättre resultat. Tack vare vårt penningflöde och vår balansräkning kan vi samtidigt både ge en lockande utdelning och investera i lönsam tillväxt, säger Pesonen. (FNB)

FNB

Mer från SLC