UPM planerar ny cellulosafabrik i Uruguay

Helsingfors/Montevideo 08.11.2017, 10:34

Ekonomi

UPM har gjort ett investeringsavtal som ger skogsbolaget möjligheten att bygga en till cellulosafabrik i Uruguay i Sydamerika. Avtalet har undertecknats med regeringen i Uruguay.
Den preliminära uppskattningen av investeringskostnaderna är cirka två miljarder euro. Fabrikens produktionskapacitet skulle uppgå till omkring två miljoner ton marknadseukalyptuscellulosa om året.
UPM uppger att projektet står inför en teknisk förhandsutredning och tillståndsprocess. Startfasen uppskattas ta 1,5-2 år i anspråk.
Den nya fabriken skulle byggas i närheten av staden Paso de los Toros i mellersta Uruguay.
UPM har för tillfället en cellulosafabrik i Uruguay. Fabriken i Fray Bentos blev klar år 2007 och har en produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton eukalyptuscellulosa om året. (FNB)

FNB

Mer från SLC