Uppåt för skogsexporten

Helsingfors 11.04.2017, 10:39

Ekonomi

Exporten inom skogsindustrin kommer att växa klart, förutspår Pellervo ekonomiska forskningsinstitut.
Massaexporten väntas uppnå nya rekordnivåer i år och nästa år. Exporten väntas bli särskilt stor nästa år även om priserna i snitt väntas minska då. Kartongexporten når också nya rekordnivåer.
Enligt prognosen kommer pappersproduktionen och -exporten fortsatt att sjunka. Minskningen i år och nästa år väntas bli 3-4 procent. Trots det står pappersindustrin fortsättningsvis för mer än 40 procent av exportintäkterna i skogsindustrin.
Virkesexporten satte nytt rekord i fjol och takten väntas hålla i sig i år och nästa år. Exporten till Kina blir allt viktigare och Kina väntas bli det främsta exportlandet. (FNB)

FNB

Mer från SLC