Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2017. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet. Normalt får 75 % av ersättningen betalas ut i förskott, men tack vare det undantag som EU-kommissionen godkänt är andelen större. På grund av motsvarande undantag betalades förhöjda förskott också hösten 2016.

I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 422 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (cirka 15 %) betalar Landsbygdsverket ut i december.

De sammanlagda förskottsbetalningarna av ersättning för ekologisk växtproduktion är cirka 33 miljoner euro. Sökandena får restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) i juni 2017.

Landsbygdsverket betalar kompensationsersättningens tilläggsbelopp till husdjurgårdar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till djurgårdarna i maj-juni 2018.

Nationella stöd betalas i oktober
Den 5 oktober börjar Landsbygdsverket också betala ut restbeloppen av stödet för växthusproduktion. Förskottet på stödet betalades till växthusföretagarna i april. Växthusstödets restbelopp uppgår till sammanlagt cirka 11 miljoner euro.
I oktober utbetalas dessutom stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling. I stöd för renhushållning betalas sammanlagt cirka 5 miljoner euro och i stöd för biodling cirka 600 000 euro.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten
Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården. Gårdarna får det årliga stödsammandraget per post i början av året.

Planerad tidsplan för utbetalning av jordbrukarstöd

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC