Utlåtande om förordning gällande livsmedelsinformation till konsumenterna

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi 

Dnr 1168/01.03/2017
Utlåtande om förordning gällande livsmedelsinformation till konsumenterna

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC välkomnar förslaget till att förbättra ursprungsinformationen till konsumenterna också gällande kött och fisk som serveras på restauranger och andra matserveringsställen. Förslaget är en klar förbättring jämfört med nuläget, där det inte funnits krav på att matråvarornas ursprung skall uppges på restauranger. I Finland är bland annat den offentliga och privata arbetsplats- och skolbespisningen mycket omfattande varför det att viktigt att ursprungsmärkningen utvecklas.

Från SLC:s sida vill vi betona vikten av att det egentliga ursprungslandet när det gäller kött bör uppges. När det gäller fisk skulle det vara önskvärt att märkningen kunde vara mera exakt än t. ex. Östersjön. Både ursprungslandet och området (t. ex. Finska viken) borde uppges. På sikt är det önskvärt att ursprungsmärkningen utvecklas ytterligare och också inbegriper bland annat spannmålsprodukter.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Holger Falck                                      Rikard Korkman
Ordförande                                        Ombudsman

Tilläggsinformation:

JSM:s begäran om utlåtande
JSM:s förslag till förordning
JSM:s PM med motiveringar

Mer från SLC