Utlåtande om förskottsuppbörden år 2018

Skatteförvaltningen
Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Laura Miettinen, överinspektör
Suvi Kumpulainen, överinspektör

Utlåtande om förslaget för den beräknade inkomsten samt avdragen för förskottsuppbörden år 2018

SLC har tagit del av förslaget enligt vilket beskattningens nettoinkomster för jordbrukare skulle höjas med 4,0 % per lantbruksföretagare då beräkningsgrunden är år 2016.

Det finländska lantbruket har en svår konkurrenssituation som påverkat och fortfarande påverkar producentpriserna på livsmedel  i en negativ riktning.

Det är i lantbrukarnas, som i alla andra skattskyldigas, intresse att förskottsinnehållningens belopp är så noggrant fastställd som möjligt i enlighet med lagen om förskottsuppbörd 3 §.  

SLC ser att situationen gällande producentpriser är så svår att en sänkning med 4 % är mer korrekt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. 
Mikaela Strömberg-Schalin
jurist 

Mer från SLC