Utlåtande om propositionen om den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Utlåtande 
12.1.2017

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

MMM058:00/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DEN TEMPORÄRA LAGEN OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK

SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Stefan Borgman
Skogsexpert

Mer från SLC