Utsikter för riklig skörd i höst

Helsingfors 21.07.2017, 10:19

Inrikes

Årets spannmålsskörd stiger en aning från fjolåret till 3,7 miljarder kilo, bedömer Naturresursinstitutet Luke. Skörden växer trots att odlingsarealen krympt med tre procent från i fjol.
Grödornas skördepotential verkar för närvarande bra, och det gäller även andra åkerväxter än spannmål.
Det är speciellt raps- och bondböneskördarna som ser speciellt lovande ut - delvis till följd av den ökade odlingsarealen. Odlingsarealen för bondböna ökade för fjärde året i rad med över 20 procent från året innan och höstskörden väntas öka lika mycket.
- Början av vegetationsperioden har generellt sett varit gynnsam för åkerväxterna. Nu i mitten av sommaren är utsikterna för höstskörden därför ljusa. Så klart beror den slutliga skördens kvantitet och kvalitet på vädret under skördetiden, säger överaktuarie Anneli Partala i ett pressmeddelande från Naturresursinstitutet. (FNB)

FNB

Mer från SLC