Vanskötsel kan bero på sociala eller ekonomiska problem

Helsingfors 04.11.2017, 11:01

Inrikes

Personliga problem är en vanlig orsak till att någon försummar att sköta sina djur, visar en rapport från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
I rapporten konstateras att en valig orsak till regelbrott i produktionsdjurhushållning är att man överskattat den egna orken. I speciellt grova djurskyddsbrottsfall handlar det enligt Evira ofta om utbrändhet samt sociala och psykiska problem.
Då det gäller husdjur beror försummelser ofta på okunskap, konstaterar Evira.
Överkommissarie Vesa Pihajoki har en bild av att myndigheterna ofta ingriper snabbare då det handlar om husdjur än om produktionsdjur. Utomstående anmäler också oftare misstänkt vanskötsel av husdjur.
Då det gäller produktionsdjur är läget annorlunda. Situationen är ofta allvarlig redan då myndigheterna får kännedom om den.
Evira skriver att övervakningen också ibland brister. Det händer att myndigheterna inte ingriper tillräckligt effektivt med förbud, föreskrifter eller vite. (FNB)

FNB

Mer från SLC