Var tionde brödbit, potatis eller frukt hamnar i soporna

SLC - Spillveckan Logo

Sex procent av maten som köps slängs i soporna trots att den ännu går att äta. Likaså var tionde grönsak eller frukt. Årligen slänger finländarna i medeltal bort 20-25 kilo mat till ett värde av hundratals euro.   

SLC påminner om att när man slänger mat har alla de resurser som satts ner på till exempel produktion, förädling, transporter och förpackningsmaterial gått förlorade. Dessutom ökar matsvinnet matens klimat- och miljöpåverkan. 

Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att hela livsmedelskedjan kontinuerligt arbetar för att se över hur man kan minska svinn.

Matsvinn är ett övergripande problem som påverkar alla sektorer i matkedjan. 
– Därför är det viktigt att alla sektorer deltar i arbetet för att öka medvetenheten om matsvinn och hur man kan förebygga att matsvinn uppkommer. Till exempel löns det att göra kloka inköp, använda den mat som håller på att bli gammal och ta tillvara rester, tipsar Mia Wikström, informatör på SLC.

Vår mat är för bra för att slängas bort 
För att uppmärksamma och öka kunskapen om matsvinn ordnas den årliga Spillveckan den 11-17 september. SLC medverkar i kampanjen i första hand via sociala medierna för att påminna om vikten av att minska matsvinn och för att öka uppskattningen för maten och alla de som står bakom maten. 

Spillveckans tema är i år konsumenternas attityder och att påverka attityderna till matsvinn.
– Genom att lyfta fram fakta om hur mycket mat som årligen slängs bort och hur det inverkar på miljön eller plånboken vill SLC vara med och påverka konsumenternas förståelse för och inställning till matsvinn, säger Wikström. 

Att mat slängs bort är också ett tecken på att maten inte värdesätts enligt sitt rätta värde. 
– I sista hand är det fråga om att skapa uppskattning för och höja värdesättningen av maten och alla dem som har del i matens väg från jord till bord, säger Wikström. 

Kampanjen kan i sociala medierna följas genom #spillveckan och #hävikkiviikko

Mer från SLC