Vid kusten liten fångst - öppna havet gav rekordmycket strömming

Helsingfors 23.05.2017, 15:50

Ekonomi

Det kommersiella fiskets fångst var 157 miljoner kilo 2016. Vid kusten blev fångsten exceptionellt liten, men istället fångades rekordmycket strömming och vassbuk på öppna havet. Fångsten av båda arterna ökade med cirka 5 miljoner kilo jämfört med året innan.
- Fångsten av strömming var större än någonsin tidigare. En tredjedel av strömmingen och hälften av vassbuken landade i hamnar i Sverige, Estland och Danmark, berättar överaktuarie Pirkko Söderkultalahti från Naturresursinstitutet (Luke).
Största delen av strömmingen som såldes utomlands och i Finland används till foder.
Svaga isvintrar och sannolikt sälar har påverkat kustfiskarnas fångst. Vid kustvatten används i huvudsak nät eller ryssja.
Statistiken baserar sig på uppgifter som alla som fiskar i försäljningssyfte ska anmäla till registret över kommersiella fiskare.
Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets statistik över fångsten för kommersiellt fiske på havsområdet. (FNB)

FNB

Mer från SLC