WFO:s (World Farmers' Organisation) generalförsamling i Finland 12–15.6: Jordbrukare från olika delar av världen samlas för att söka gemensam syn om matproduktionens globala utmaningar

Representanter och ledare för jordbruksorganisationer och – kooperativ från olika delar av världen samt jordbruksexperter från internationella organisationer och institutioner samlas från och med måndag till WFO:s (World Farmers’ Organisation) generalförsamling i Helsingfors. Under mötesförhandlingarna, som pågår 12-14 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors dras det upp en ny strategi med riktlinjer för jordbrukarnas globala intressebevakning för åren 2018-2028. Även ledningen för WFO väljs under mötet. I mötet deltar totalt cirka 350 deltagare från 44 länder. 

Under mötet söks samsyn i hur den globala matproduktionen kan effektiveras på ett hållbart sätt för att minska hungersnöden och svara mot den växande befolkningsmängden i världen, hur jord- och skogsbruket kan utvecklas för att stävja klimatförändringen, hur producenternas ställning i matkedjan kan stärkas samt på vilka villkor som jordbruksprodukternas internationella handel kan frigöras. Under torsdagen den 15.6 bekantar sig deltagarna med den finländska livsmedelsproduktionen via gårds- och företagsbesök. 

Som värdar för mötet står Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Sällskapet Pellervo. Evenemanget är en del av jubileumsåret för Finland 100 och MTK 100.

Medias representanter inbjuds att följa med generalförsamlingen under mötets alla dagar. WFO ordnar presskonferenser på Finlandiahuset tisdagen den 13.6 kl. 13.30, då WFO:s nyvalda ordförande presenterar sig på en presslunch, och onsdagen den 14.6 kl. 11.00, då WFO:s färska linjedragningar om bl.a. stävjandet av klimatförändringen samt livsmedelstrygghet presenteras. Medias representanter är även välkomna med på gårds- och företagsbesök torsdagen den 15.6 från och med kl. 08.00

Deltagandet i generalförsamlingen och presstillfällena förutsätter ackreditering i förväg. De anmälda får e-postledes tilläggsinformation inför evenemanget. 

Mötets huvudspråk är engelska och mötet tolkas till finska.

Ackreditering till generalförsamlingen och anmälan till evenemangen samt information om programmet: https://www.lyyti.fi/reg/WFO_yleiskokous 

Varmt välkommen!

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Sällskapet Pellervo

Tilläggsinformation om mötet:
Informatör Mia Wikström, SLC, 050 355 3213
Direktör Seppo Kallio, MTK, 040 751 1178
Producent Bettina Lindfors, MTK 100 –jubileumsåret, internationella evenemang, WFO, 040 920 9810

Mera information om WFO:s generalförsamling i Helsingfors: http://www.wfo-oma.com/GA2017  

Följ mötet på sociala medier via #wfoga2017 

Mer från SLC