Ytterst små partiklar

Tammerfors 18.04.2017, 15:09

Inrikes

- Nanopartiklarna har en diameter på mindre än 100 nanometer. En nanometer är en miljontedel av en millimeter.
- Nanopartiklar uppkommer på naturlig väg såsom under vulkanutbrott och genom människans verksamhet, såsom trafik- och industriutsläpp, rökning och tillverkning av nanomaterial.
- På arbetsplatserna kan nanopartiklar uppkomma i processer där man använder höga temperaturer eller stora energimängder. Även gasföreningar, material i pulverform, dammande processer och mekanisk bearbetning kan producera partiklar.
- Man skyddar sig mot partiklarna genom att minska utsläppen, förhindra att de hamnar i luftvägarna, god ventilation och i sista hand andningsskydd.
- I ljuset av det man vet i dag anser man fortfarande att damm, fibrer, lösningsmedel eller andra kemikalier är mer skadliga för hälsan än nanopartiklar. (FNB)
Källa: Arbetshälsoinstitutet

FNB

Mer från SLC