60 år av jordbrukssamarbete i EU

SLC - Sallat Friland6 Ah

På Europadagen den 9 maj är det läge att komma ihåg att det är 60 år sedan EU:s samarbete inom jordbruk och handel startar 1958. 

Målsättningarna för EU:s jordbrukspolitik antogs redan år 1957 i Romfördraget: effektivera jordbruket, garantera en rimlig levnadsstandard för jordbrukarna, stabilisera marknaderna för jordbruksprodukter och garantera rimliga priser på jordbruksprodukter till konsumenterna.

I världens nordligaste jordbruksland Finland vill jordbrukarna fortsätta producera världens bästa och tryggaste mat och skapa ett mervärde för de europeiska konsumenterna, men med en förbättrad lönsamhet.

2018 Europaåret för kulturarv
I år firas även Europaåret för kulturarv. De finländska jordbrukarnas årliga kulturarvsgärning inleds med den nya odlingssäsongen. Åkrarna sås och husdjuren vårdar betesmarkerna. Det kulturarvet har pågått i hundratals år och har utformat vår landsbygd. Den finländska familjejordbruksmodellen är ett annat kulturarv som vi vill föra över till kommande generationer. 

Jordbrukarna klarar sig dock inte ensamma. Vi behöver konsumenternas förtroende och möjliggörande verktyg från EU i form av en EU-budget och en ny gemensam jordbrukspolitik som bättre beaktar jordbrukssektorns ekonomiska verklighet och med tillräckligt nationellt rörelseutrymme.

Mer från SLC