ANM: Säkerhetsupplag för utsäde tas i bruk temporärt

Regeringen beslutade den 1 mars 2018 att säkerhetsupplag för spannmålsutsäde tas i bruk temporärt. Statens säkerhetsupplag för spannmålsutsäde tas i bruk temporärt för att trygga ett tillräckligt utbud av utsäde. Ur upplagen tar man ut endast den nödvändiga mängden spannmålsutsäde, dock högst 20 000 ton.

Enligt Försörjningsberedskapscentralens uppskattning kommer utbudet av utsäde inte att räcka, om inte säkerhetsupplagen tas i bruk. Det utsäde som tas ur upplagen måste vara tillgängligt på lika villkor för olika kommersiella aktörer. Försörjningsberedskapscentralen bemyndigades att ta ut endast den mängd utsäde som under våren ser ut att vara nödvändigt. 

Väderförhållandena under växtperioden 2017 försämrade i avsevärd grad kvaliteten och kvantiteten på certifierat utsäde och gårdsbruksenheternas eget utsäde. I finländska odlingsförhållanden förekommer motsvarande omständigheter med stor sannolikhet med 20–30 års mellanrum.

Utsäde är en nödvändig produktionsinsats för odlarna. Försörjningen av spannmålsutsäde baserar sig uteslutande på inhemsk produktion och inhemska upplag, utsäde kan inte fås från utlandet. Påfyllningen av säkerhetsupplagen med de uttagna mängderna tar 1–3 år, beroende på marknaden och produktionsförhållandena.
Förra gången som statsrådet fattade beslut om ibruktagande av säkerhetsupplag för utsäde var år 2013.

Ytterligare upplysningar:
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3581

Mer från SLC