EU och Finland beviljar finländska jordbrukarna skördeskadeersättningar

SLC - Havre Regndroppe Mw

EU och Finland har hörsammat det finländska jordbrukets svåra ekonomiska situation som ytterligare förvärrats till följd av den exceptionellt regniga hösten. De skördeskador som drabbat det finländska jordbruket beräknas uppgå till långt över hundra miljoner euro. Dessutom tyngs det finländska jordbruket från tidigare av en allvarlig lönsamhetskris.

Förutom att EU-kommissionen har beviljat 1,08 miljoner euro för att kompensera en del av jordbrukarnas förluster, kommer även Finlands regering jordbruket till mötes med ett extra stödpaket på 25 miljoner euro för återbäring av energiaccisen.

– Trots att skördeskadeersättningarna bara kommer att täcka en mindre del av kostnaderna för skadorna på gårdarna så är regeringens och EU:s handräckning en välkommen signal till jordbrukarna som befinner sig i en extremt svår ekonomisk situation, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

De exceptionella skördeförhållandena under hösten ledde bland annat till höga torkningskostnader för jordbrukarna, som i år kommer att kunna ansöka om en något större återbäring av energiaccisen än normalt. Utbetalningarna av kompensationen sker dock allra senast i september, vilket kan orsaka bekymmer på svårt drabbade gårdar. 

– Att återbäringen av energiaccisen utbetalas nästan ett år efter att kostnaderna uppkommit kan sätta enskilda svårt drabbade gårdar i en besvärlig situation. Bland annat kan krisen synas som obetalda bränsleräkningar. Brist på strö och foder till djuren kan även bli ett problem då spannmålsskörden led av regnskadorna, påminner SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. 

Laxåback ser ändå en ljusglimt i EU:s beslut att kompensera Finland och de baltiska länderna för skördeskador till följd av de häftiga regnen. 

– EU-kommissionens handräckning visar att de nordiska påverkarna lyckats få EU att inse att inte enbart torka, utan också regn, kan orsaka förödande skador på skörden, säger Laxåback.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tel. 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tel. 040 940 2734

Mer från SLC