Evira: ​Antalet återkallelser av livsmedel ökade år 2017

Enligt den information som Livsmedelssäkerhetsverket Evira samlat in återkallades livsmedel 158 gånger från den finska marknaden år 2017. Antalet är cirka 20 procent större än året innan. Den vanligaste orsaken till återkallelser var fel i märkningarna på förpackningarna.

Antalet återkallelser ökade för andra året i följd. Det finns inte någon enda enskild orsak till ökningen. Det verkar som om såväl myndighetstillsynen som egenkontrollen i livsmedelsföretagen fungerar väl i Finland. Merparten eller 74 procent av de återkallade produkterna var av utländskt ursprung.

”Intresset för internationella maträtter har ökat importen av olika örter och växter. Resterna av växtskyddsmedel som påträffats i dessa produkter och som stridit mot bestämmelserna har i någon mån ökat antalet återkallelser”, tror överinspektör Mika Varjonen på Evira.

I många fall överskreds gränsvärdena som fastställts för växtskyddsmedlen i så liten grad att konsumenten inte utsattes för någon fara.

Allergiker i fara på grund av fel i märkningarna på förpackningarna
Fel etiketter som fästs på livsmedelsförpackningarna eller förpackningar avsedda för en annan produkt orsakade 20 återkallelser i fjol. Dessa livsmedel var felfria till kvaliteten, men utsatte personer med födoämnesallergi för hälsofara. I fjol gjordes sammanlagt 34 återkallelser på grund av felaktiga märkningar på förpackningarna.

Bakterier i livsmedlen orsakade 29 återkallelser
Den näst vanligaste orsaken till återkallelser var bakterier som påträffades i livsmedlen och andra mikrobiologiska problem. Salmonella påträffades till exempel i fyra kött och i tre färska grönsaker som importerats utomlands ifrån. I nio återkallelsefall påträffades listeria i kött, fisk, köttprodukt och chokladstång.

Mer detaljerad information om återkallelserna av livsmedel år 2017 finner du på Eviras webbplats.

Läs mer:
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/takaisinvedot/elintarvikkeiden-takaisinvetojen-maarat/ (på svenska lite senare)
 
Mer information ger:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416

Mer från SLC