Evira: Dags att kontrollera förekomsten av koloradoskalbaggar

Den varma försommaren har varit gynnsam för koloradoskalbaggarnas utveckling, men luftströmmarna har i allmänhet inte varit gynnsamma för en invasion av skalbaggar. I fjol var sommaren inte gynnsam för spridning och utveckling av koloradoskalbaggar i Finland och inte en enda ny förekomst av koloradoskalbaggar hittades.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att alla potatisodlare nu på eget initiativ ska kontrollera potatisblasten. Det kan hända att skalbaggar har övervintrat i jorden på de senaste årens förekomstområden. Individer som har övervintrat i Baltikum och Ryssland har redan kommit upp på potatisblasten, så skalbaggar kan följa med lämpliga luftströmmar från Finlands närområden till södra och östra Finland.

Observationer ska anmälas till journumret

Evira uppmanar alla som misstänker förekomster av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040 801 4407 (säkrast kl. 9–20, även på veckosluten). Under samtalet ger Evira anvisningar om vad man ska göra.

Tills vidare har alla observationer gällt nyckelpigor i puppstadiet, som i fråga om färgen påminner om koloradoskalbaggens larver. På Eviras webbplats finns bilder på nyckelpigans utvecklingsstadier där man kan se skillnaden jämfört med koloradoskalbaggens olika utvecklingsstadier.

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

De nykläckta larverna är cirka 1–2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar: www.evira.fi/koloradonkuoriain...

Mer information: 

överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Mer från SLC