Evira: Forskningsprojekt som ska påvisa att Finlands mjölkboskap är fri från paratuberkulos

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Djurens hälsa ETT rf, Helsingfors universitet och Valio Oy genomför 2018 - 2019 en gemensam studie som syftar till att tillförlitligt påvisa Finlands goda status vad gäller frihet från paratuberkulos hos mjölkboskap och förbättra sjukdomens laboratoriediagnostik. Frihet från paratuberkulos gynnar boskapens hälsa och är till fördel vid försäljning och köp av djur.

Paratuberkulos är en diarré som framskrider långsamt och som globalt orsakar betydande ekonomiska förluster inom mjölkboskapsnäringen.

”Finlands mjölkboskapsnäring gynnas i den internationella handeln om boskapen är fri från paratuberkulos och vi även tillförlitligt kan påvisa detta. Internationellt sett förekommer sjukdomen väldigt lite i Finland. Åren 1992 - 2000 konstaterades den hos några dikor, men den har aldrig konstaterats hos mjölkkor”, säger Jaana Seppänen på Evira.

Syftet är även att skapa ramar för ett frivilligt bekämpningsprogram genom vilket spridningen av paratuberkulos kan förebyggas och infektionsstatus tillförlitligt påvisas.

Avgiftsfri paratuberkulosutredning för mjölkboskap som deltar i projektet
I juni 2018 skickas kallelser till genom sampel utvald mjölkboskap att delta i projektet. Sammanlagt 300 boskap ryms med.

Mjölkprover från de 20 äldsta korna undersöks med antikroppstest, och från eventuella boskap som testar positivt tas även avföringsprover.

I projektet tar man i bruk den snabba PCR-metoden för att direkt påvisa paratuberkulosbakterien i ett avföringsprov. Dessutom testar man hur kommersiella antikroppstester fungerar.

”Antagandet och förhoppningen är att paratuberkulos hos mjölkboskap inte finns i påvisbar utsträckning, när fullständig sjukdomsfrihet på grund av sjukdomens långsamma utveckling och kroniska natur inte kan påvisas”, säger Seppänen.      

Information om paratuberkulos

Ytterligare information:
sektionschef Jaana Seppänen, djursjukdomsbakteriologi och -patologi, tfn 050 435 1712

Mer från SLC