Evira: Frukternas och grönsakernas spårbarhet och märkningar huvudsakligen i ordning

Enligt ett tillsynsprojekt som Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerat var frukternas och grönsakernas märkningar och spårbarhet korrekta för över 80 procent av de undersökta produkterna. 

Den vanligaste bristen i märkningarna på förpackningarna var att livsmedelspartiets identifikation eller uppgifterna om förpackaren saknades. Utan dessa uppgifter kan frukters och grönsakers spårbarhet och ursprung inte verifieras. 
 
I projektet för tillsyn över frukternas och grönsakernas ursprung deltog i juni-oktober allt som allt 38 kommunala livsmedelstillsynsenheter på olika håll i Finland. Det gjordes sammanlagt 283 kontroller som till största delen inriktades på torghandeln och mobila lokaler såsom försäljningsbilar. Mest kontrollerades partier med jordgubbar, ärter och tidig potatis. I projektet utreddes frukternas och grönsakernas spårbarhet och utvecklades livsmedelstillsynsmyndigheternas samarbete inom ursprungstillsynen.
 
”Ursprungslandet, förpackaren, kvalitetsklassen och livsmedelspartiets identifikation fanns på huvuddelen av de undersökta frukternas och grönsakernas säljskyltar eller i märkningarna på förpackningarna, men det finns ändå rum för förbättringar”, säger överinspektör Niina Matilainen på Evira.
 
Den vanligaste bristen i märkningarna på förpackningarna till frukter och grönsaker var att förpackarens namn och adress saknades. Oftast saknades uppgifterna om förpackaren för potatis och äpplen.
 
Brister i frukternas och grönsakernas spårbarhet

 
Under nästan var andra kontroll och likaså för vart femte kontrollerade parti konstaterades att livsmedelspartiets identifikation saknades på förpackningen till frukt- eller grönsakspartiet eller handlingen som hänförde sig till det. Partiets identifikation verifierar fruktens och grönsakens spårbarhet och ursprung då livsmedelspartiet och den åtföljande handlingen såsom leveranshandlingen kan kopplas ihop med varandra med hjälp av identifikationen.
 
”Om det saknas en hopkopplande länk mellan ett parti frukter och grönsaker och en handling, såsom livsmedelspartiets identifikation, och partiets spårbarhet inte är fullständig, kan det uppstå en misstanke om att ursprunget inte är det som påstås” understryker överinspektör Jussi Peusa på Evira.
 
De vanligaste bristerna i märkningarna för frukterna och grönsakerna som såldes i lösvikt var att uppgiften om kvalitetsklassen saknades i säljbroschyren för jordgubbar, att märkningarna var bristfälliga i allmänhet, att uppgiften om ursprungslandet saknades eller att uppgiften om sorten saknades. I knappt tio fall hade ursprungslandet angetts felaktigt. Ursprungslandet för amerikanska blåbär påstods till exempel på säljskylten vara Spanien, fastän det rätta ursprungslandet var Polen.
 
Ett livsmedelsföretag ska lämna en anmälan om sin verksamhet till tillsynsmyndigheten. Under kontrollerna uppdagades 23 företagare som inte hade lämnat någon anmälan om sin verksamhet till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten eller som hade lämnat en bristfällig anmälan. I sådana fall är det möjligt att livsmedlen är förknippade med livsmedelssäkerhetsrisker, eftersom man inte kunnat utöva tillsyn över företagets verksamhet.
 
Myndigheternas samarbete intensifierades
 
Projektet genomfördes i samarbete med kommunerna inom fem regionförvaltningsverks områden och det var så möjligt att förbättra informationsutbytet och kontakterna tillsynsenheterna emellan. Det är viktigt att tolkningarna och linjedragningarna tillsynsenheterna emellan är enhetliga för att företagen i livsmedelsbranschen ska bli jämlikt behandlade. Evira arrangerar senare våren 2018 gemensam träning för såväl de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna som företagen i frukt- och grönsaksbranschen.

Läs mer:
Rapporten Projektet för tillsyn över frukters och grönsakers ursprung 2017 (på finska)
Krav på märkning av frukt och grönsaker

Mer information ger:  
överinspektör Niina Matilainen, tfn 0400 706 173
överinspektör Jussi Peusa, tfn 050 379 2862 (anträffbar 28.2. och 1.3.)

Mer från SLC