Evira: H5-fågelinfluensa hos havsörn som hittats i Pargas

I Egentliga Finland har vårvinterns första fall av fågelinfluensa påträffats. I Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar. Senast högpatogen fågelinfluensa påträffades i Finland var sommaren 2017. Fjäderfän och andra fåglar som hålls som husdjur ska hållas inomhus eller skyddas från beröring med vilda fåglar till slutet av maj för att förhindra smitta av fågelinfluensa, uppmanar Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Havsörnen som var i dåligt skick fångades i Pargas och fördes till Åbo på tisdagen i förra veckan (20.3) för att tas om hand. Efter att det klarnat att proverna av havsörnen innehöll högpatogen fågelinfluensa har man varit tvungen att avliva alla fåglar i djurhemmet för att hindra spridning av sjukdomen. Evira håller på att tillsammans med Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk ta reda på vilka alla personer som har skött havsörnen och besökt djurhemmet och deras eventuella kontakter med fjäderfägårdar med tanke på eventuella ytterligare smittor.

På grund av fåglarnas vårflyttning är risken för smitta av fågelinfluensa särskilt stor. Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N6 har under början av året hittats hos vilda fåglar och på fjäderfägårdar i bl.a. Sverige, Tyskland, Danmark, Holland och Storbritannien. På smittade gårdar har man varit tvungen att avliva alla fåglar.

Fågelinfluensa sprids lätt från en fågel till en annan, och därför ska både direkt och indirekt kontakt mellan fåglar som hålls som husdjur och vilda fåglar förhindras. Enligt lagen ska de som håller fjäderfän se till att de hålls inomhus eller är skyddade från beröring med vilda fåglar med hjälp av tillräckligt täta nät ända till slutet av maj. Evira uppmanar också till kontroll av fjäderfägårdarnas övriga sjukdomsskydd. Till exempel då man går in i och ut ur djurstallarna ska skor och kläder bytas och händerna tvättas ordentligt, eftersom smittade fåglar sprider sjukdomen också via sina sekret.

Misstankar om fågelinfluensa ska ofördröjligen anmälas till kommunalveterinären. Tjänsteveterinären sköter om att nödvändiga prover sänds till Evira. Vilda fåglar i dåligt skick ska inte föras till något djurhem utan att tjänsteveterinären först konsulteras.

Den fågelinfluensa av typ H5N6 som nu sprids i Europa härleds från virustypen H5N8, som spreds i Europa 2016–2017. Viruset H5N8 hittades hos vilda fåglar också i Finland. Det fågelinfluensavirus som nu sprids är inte identiskt med den virustyp H5N6 som har fått även människor att insjukna i Asien. Fågelinfluensavirusen smittar ganska dåligt till människan och det krävs i allmänhet nära kontakt med en sjuk vild fågel, ett fjäderfä eller deras sekret för att sjukdomen ska smitta. Det är inte känt att den fågelinfluensa av typ H5N6 som har påträffats i Europa skulle ha smittat till människan.

Mer information:

Enhetsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsyn över djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, tfn 040 489 3377 (virussjukdomar hos fåglar och deras diagnostik)

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Vanliga frågor om fågelinfluensa
Förbud att hålla fjäderfän utomhus

Mer från SLC