Evira: Rekordantal nya ekoodlare

Ekoproduktionen upplever den starkaste tillväxten på 20 år. Närmare 500 gårdar inleder ekoodling 2018 och antalet ekogårdar ökar med cirka nio procent jämfört med 2017. 

”Ökningen inom ekoproduktionen drivs på av flera faktorer. Efterfrågan på ekoprodukter ökar med över tio procent per år och ekoproduktionens lönsamhet speciellt på spannmålsgårdar är betydligt bättre än i konventionell produktion. Odlarna har också aktiverats av osäkerheten för om det går att teckna nya ekoavtal under de sista åren av programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2015–2020”, funderar överinspektör Sampsa Heinonen vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Störst ökning i västra Finland och på spannmålsodlingsområdena

Flest ekoodlingar startas i Egentliga Finland (61 st), Södra Österbotten (54 st), Norra Österbotten (49 st), Nyland (49 st) och Österbotten (45 st). I de här landskapen samt i Satakunta, Tavastland och Sydöstra Finland ökar antalet ekogårdar med över 10 procent. Ökningen är alltså störst i västra Finland och på spannmålsodlingsområdena. Relativt sett mest nya ekoodlare finns i Tavastland där antalet ökar med 15 procent.

Ekogårdarnas storlek fortsätter att öka liksom under de senaste åren. En medelstor ekogård har nu cirka 58 hektar åker, vilket är en och en halv hektar mer än 2017.

På cirka 70 gårdar övergår djurproduktionen till ekologisk. Det innebär att antalet som övergår till ekologisk produktion i stort sett motsvarar de senaste åren.

Var åttonde åkerhektar ekologisk

Den ekologiskt odlade åkerarealen 2018 ökar till 290 000 hektar. Det betyder att var åttonde åkerhektar i Finland odlas ekologiskt. Relativt sett mest ekoproduktion finns i Norra Karelen, där andelen ekologisk odling av hela landskapets åkerareal utgör cirka 28 procent i år.

Normalt ska en åker odlas enligt ekologiska villkor i två år innan skörden kan säljas som eko eller användas som ekofoder. De cirka 32 000 hektar som i år inleder övergången kommer alltså att producera ekologisk skörd 2020.

År 2016 inleddes övergång till ekologisk produktion på cirka 20 000 hektar och 2017 på cirka 18 000 hektar. En betydande mängd nya ekoprodukter kommer alltså ut på marknaden inom de närmaste åren.

Tabell: Förhandsuppgifter om ekoodlare och ekologisk produktionsareal 2018
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/tilastot/luomu-2018ep.pdf
 
Mer information:
Överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 050 575 1481 

Mer från SLC