Evira: Undvik import av foder från områden där afrikansk svinpest förekommer

Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla att undvika import av foder och torrströ som inte hettats upp från sådana länder där afrikansk svinpest (ASF) förekommer. ASF-viruset som lätt sprider sig och som dödar svin kan sprida sig från ett land till ett annat också med foder som inte hettats upp. Om afrikansk svinpest skulle sprida sig till Finland skulle sjukdomen orsaka stora förluster för svinhushållningen och svingårdarna till följd av en stagnerad internationell handel, bortskaffade djur och sanerade utrymmen.

Afrikansk svinpest är en allvarlig blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin som inga läkemedel och ingen behandling biter på. Trots bekämpningsåtgärder fortsätter sjukdomen att sprida sig till nya områden och börjar allt mera hotfullt närma sig Finlands gränser. I våra närområden påträffas afrikansk svinpest på bred front i Baltikum, Polen och Rumänien. Sjukdomen har också spritt sig till Tjeckien och Ungern. Endast för en dryg månad sedan påträffades sjukdomen på en rysk svingård 250 kilometer från den finska gränsen.

ASF-viruset som orsakar sjukdomen tål värme och sura förhållanden och kan också sprida sig med foder och torrströ som inte hettats upp. Torkning av spannmålen (majs, ärter och blålusern inberäknade) tar inte nödvändigtvis kål på viruset. Matavfall kan också sprida ASF-viruset och andra sjukdomar och därför får sådant inte användas i EU vid utfodring av svin och vildsvin. Viruset sprider sig lätt med människan via redskap och skodon som används vid jakt jämte livsmedel och transportmedel.

Av ovan nämnda orsaker rekommenderar Evira att icke upphettade foder, såsom ensilage, hö eller spannmål, inte importeras till Finland från de baltiska länderna, Polen eller andra områden där sjukdomen förekommer. Om man ändå tänker anskaffa icke upphettade foder från Estland, bör den som importerar fodret kontakta de estniska myndigheterna redan i det stadium då anskaffningen planeras (vet@vet.agri.ee). Det är alltid skäl att säkerställa ursprunget för foder som ska importeras, eftersom det kan härstamma från något annat land än inköpslandet.

Halm och hö får importeras till Finland från länder utanför EU endast via veterinär gränskontroll. På grund av risken för mul- och klövsjuka är import möjlig endast från vissa länder dvs. Australien, Kanada, Schweiz, Chile, Grönland, Island, Nya Zeeland, Serbien, USA och sjukdomsfria områden i Sydafrika. Halm och hö får inte importeras till Finland till exempel från Ryssland. Från Ukraina och Vitryssland får importeras endast halmpellets avsedda för förbränning.

Företagarna i foderbranschen svarar för att fodret de importerar är högklassigt och säkert. Ett gott smittskydd är den säkraste metoden att förhindra att afrikansk svinpest kommer in i svinstallet.

Mer information:
Sektionschef Sinikka Marmo, tfn 040 725 7239 (fodertillsyn)
Sektionschef Kitty Schulman, tfn 040 163 2531 (veterinär gränskontroll)
Sektionschef Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510 (tillsyn över djursjukdomar)

Läs mer:
För inte in afrikansk svinpest till Finland

Mer från SLC