Faktagaffeln 2018 samlar färsk statistik från livsmedelskedjan

SLC - Faktagaffeln2018 Parm

Statistikpublikationen Faktagaffeln 2018, som samlas färsk, central statistik gällande Finlands matproduktion och -konsumtion inom en och samma pärm i fickformat har nu utkommit. Den nyaste statistiken i Faktagaffeln 2018 -publikationen härstammar främst från år 2017. Tack vare jämförelsetal kan man jämföra den inhemska livsmedelskedjans utveckling över tid. Vart efter statistikföring på EU-nivå blir mer enhetligt utvecklas även Faktagaffelns innehåll. I nuläget har 15 tabeller internationella jämförelsetal. 

Faktagaffeln är en etablerad informationskälla för de som är intresserade av matkedjan. Publikationen finns tillgänglig som broschyr i fickformat eller som elektronisk version på www.ruokatieto.fi/tietohaarukka. Faktagaffeln 2018 utkommer på tre språk: finska, svenska och engelska.  

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Naturresursinstitutet LUKE, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund. 

Beställningar
Publikationen Faktagaffeln 2018 är kostnadsfri och kan beställas via e-post på adressen ruokatieto@ruokatieto.fi eller per telefon 040 710 4170. Post- och hanteringskostnader tillkommer.  

Tilläggsinformation
Tiina Lampisjärvi
verksamhetsledare
Föreningen Matinformation rf
tiina.lampisjarvi@ruokatieto.fi
Tel. 040 722 2424

Mer från SLC