Evira: Forskningsseminarium 11.12.2018: Bättre tillväxt och ökad välfärd för kalvar genom mätning av inflammationsvärden?

Specialforskare, VMD Leena Seppä-Lassila på forskningsenheten för riskvärdering vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira berättar om sin avhandlingsundersökning som hänför sig till inflammationssjukdomar hos kalvar.

I presentationen beskrivs vad man kan få reda på genom att mäta inflammationsvärden (akutfasproteiner) hos kalvar och diskuteras på vilket sätt denna information kan utnyttjas i praktiken. En ökning av akutfasproteinhalterna - fibrinogen, haptoglobin, serum amyloid A - har observerats ha ett samband särskilt med luftvägsinfektioner. Syftet med avhandlingen var att utreda för vilka andra ändamål mätning av akutfasproteiner kan utnyttjas.

Forskningsseminariet hålls i Evira-huset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111, tisdagen den 11.12.2018, kl. 15.00 - 16.00.

Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs.
Seminariet sker på finska.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Leena Seppä-Lassila, tfn 050 467 0627

Mer från SLC