Inbjudan till pressinfo: Foodhuben Nylands Mat förändrar konsumtionsvanorna och ökar uppskattningen för lokalt producerad mat

Nylands Mat är en Foodhub vars uppgift är att distribuera säsongens färskaste lokalproducerade matvaror. I samarbete med nyländska producenter utvecklar Nylands Mat en ny distributionsmodell som förkortar matens rutt från jord till bord. Vi berättar nu om resultaten från det första skedet i pilotprojektet och hur producenterna mottagit den nya modellen.

Foodhub är ett av Sitras pilotprojekt inom kretsloppsekonomin. Utvecklandet av nya ägar- och verksamhetsmodeller inom matproduktion är en väsentlig del av kretsloppsekonomin.

Hur kan man minska på mängden avfall från förpackningar? Vi testar och forskar i ämnet i samarbete med Aalto universitet och Pack-Age kursen. 

K-gruppen vill förbättra tillgängligheten av lokalt producerad, säsongsenlig mat och deltar som ny samarbetspartner i det andra skedet av pilotprojektet.

Tid Tisdag 22.5.2018 kl 9-10:30
Plats Restaurang Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22-24, 00100 Helsingfors

9:00 Välkommen på morgonmål

9:30 Tillfället öppnas
Rikard Korkman, ombudsman, SLC

9:35 Kretsloppsekonomin sporrar till nytt samarbete
Hanna Mattila, expert inom kretsloppsekonomi, Sitra

9:40 Hur har Foodhuben mottagits?
Producenternas och konsumenternas erfarenheter
Olli Repo, foodhub manager, Nylands mat och Hertonäs matandelslag

9:50 Hälsningar från producenten
Henrik Creutz, odlare, Malmgård

9:55 Pack-Age - Nya lösningar med hjälp av branschöverskridande samarbete
Markus Joutsela. Lektor i design av visuell kommunikation, Aalto universitet - Det konstnärliga utbildningsområdet, Institutionen för medier

10:00 K-gruppen som ny samarbetspart i projektet
Joonas Kukkonen, konceptchef, K-gruppens dagligvaruhandel

Slutligen Frågor och diskussion

Välkommen på morgonmål för att höra mera.

Vänligen anmäl ditt deltagande så fort som möjligt eller senast måndagen 21.5 kl. 12 till adressen:
uudenmaanruoka@gmail.com

Tilläggsinformation och intervjuer:
Olli Repo / Nylands Mat / 050-5715032 / uudenmaanruoka@gmail.com


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Uudenmaan ruoka -foodhubin uusi sopimusmalli muuttaa kulutustottumuksia ja lisää paikallisen ruoan arvostusta

Uudenmaan ruoka on paikallisten ja satokauden tuoreimpien elintarvikkeiden jakelukeskus eli foodhub. Uusmaalaisten tuottajien kanssa kehitetty uraauurtava malli lyhentää ruuan reittiä pellolta pöytään. Kerromme pilottivaiheen ensimmäisen vaiheen tulokset ja miten uusi malli on
otettu vastaan maatiloilla. 

FoodHub on yksi Sitran kiertotalouden pilottihankkeista. Ruuan yhteisöllinen tuottaminen ja uudet omistajuusmallit ovat olennainen osa kiertotaloutta.

Miten pakkausjätettä voidaan pienentää? Tätä testaamme ja tutkimme yhdessä Aalto yliopiston Pack-Age kurssilla, jossa Uudenmaan ruoka on yritysyhteistyökumppani.

K-ryhmä haluaa parantaa lähiruoan ja sesonkiruoan saatavuutta ja tulee mukaan uutena yhteistyökumppanina Foodhub-pilottihankkeen toiseen vaiheeseen.

AIKA Tiistai 22.5.2018 klo 9-10:30
PAIKKA Ravintola Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

9:00 Tervetuloa aamupalalle

9:30 Tilaisuuden avaus
Rikard Korkman, asiamies, SLC

9:35 Kiertotalous haastaa etsimään uusia kumppaneita
Hanna Mattila, asiantuntija, kiertotalous, Sitra

9:40 Miten foodhub on otettu vastaan?
Tuottajien ja kuluttajien kokemukset
Olli Repo, foodhub manager, Uudenmaan ruoka & Herttoniemen ruokaosuuskunta

9:50 Tuottajan terveiset
Henrik Creutz, viljelijä, Malmgård

9:55 Pack-Age – Monialaisella yhteistyöllä uusia ratkaisuja
Markus Joutsela, Lehtori, Visuaalisen viestinnän muotoilu, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos

10:00 K-ryhmä mukaan uutena kumppanina yhteistyöhön
Joonas Kukkonen, konseptipäällikkö, K-ryhmän päivittäistavarakauppa

LOPUKSI Kysymykset & keskustelu

Tervetuloa aamupalalle kuulemaan lisää.

Ilmoitathan tulostasi ASAP tai viimeistään ma 21.5. klo 12 mennessä: uudenmaanruoka@gmail.com

Lisätiedot & haastattelupyynnöt:
Olli Repo / Uudenmaan ruoka / 050-5715032 / uudenmaanruoka@gmail.com

Mer från SLC