JSM: ​Anslaget tillåter inte full ersättning för skador som stora rovdjur orsakade i fjol

Värdet av skador orsakade av stora rovdjur uppgick i fjol till 11,9 miljoner euro. Anslaget i statsbudgeten, det vill säga 8,9 miljoner euro, räcker inte till att ersätta skadorna fullt ut. Ersättningarna måste skäras ned med 26 procent, det vill säga med ca tre miljoner euro. Över 94 procent av skadorna var skador på ren.

Enligt viltskadelagen ersätts skador som orsakats av vilt endast inom ramen för statsbudgeten. Om det inte går att betala ut full ersättning, är man tvungen att sänka ersättningarna för alla skadelidande enligt samma procentuella andel. Nedskärningarna gäller inte eventuella personskador som orsakats av stora rovdjur. 

De största nedskärningarna gäller ersättningar för skador som stora rovdjur orsakat på renskötsel. År 2017 var värdet av skador på ren över 11,2 miljoner euro. Av denna summa kan ersättas bara ungefär 8,34 miljoner euro. Ersättningarna för skador på ren fördelas så att renägare får 4,69 miljoner euro enligt antalet dödade renar. Renbeteslagen får ca 1,42 miljoner euro i ersättning för försvunna kalvar.  Vidare ska följande renbeteslag få 2,19 miljoner euro i ersättning för ovanligt stora renskador: Halla, Hossa-Irni, Kallioluoma, Näljänkä, Alakitka, Pohjois-Salla, Oivanki, Käsivarsi, Kyrö och Paatsjoki. Året innan uppgick ersättningen för renskador till ca 10 miljoner euro.

Värdet av de skador som stora rovdjur år 2017 orsakade på odlingar, husdjur och lösöre ligger lite under 0,6 miljoner euro. I ersättning kan betalas omkring 0,46 miljoner euro. Året innan uppgick ersättningen för dessa skador till ca 0,5 miljoner euro.

I bilagan visas förändringarna i skador orsakade av stora rovdjur jämfört med tidigare år. 

Ersättningar för skador som stora rovdjur orsakade 2010-2017 (på finska) pdf 479kB 

Ytterligare information från jords- och skogsbrukministeriet:
Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 040 733 6229

Mer från SLC